PSG 281 – Pterinoxylus crassus

PSG 281 - Pterinoxylus crassus - Vrouwelijke nimf

PSG 281 – Pterinoxylus crassus – Vrouwelijke nimf

PSG 281 - Pterinoxylus crassus - Vrouwelijke nimf

PSG 281 – Pterinoxylus crassus – Vrouwelijke nimf

PSG 281 - Pterinoxylus crassus - Mannelijke nimf

PSG 281 – Pterinoxylus crassus – Mannelijke nimf (foto: Tom Gay)

PSG 281 - Pterinoxylus crassus - Subvolwassen man

PSG 281 – Pterinoxylus crassus – Subvolwassen man (foto: Tom Gay)

PSG 281 - Pterinoxylus crassus - Subvolwassen vrouw

PSG 281 – Pterinoxylus crassus – Subvolwassen vrouw (foto: Tom Gay)

PSG 281 - Pterinoxylus crassus - Volwassen vrouw

PSG 281 – Pterinoxylus crassus – Volwassen vrouw

PSG 281 - Pterinoxylus crassus - Volwassen vrouw

PSG 281 – Pterinoxylus crassus – Volwassen vrouw

PSG 281 - Pterinoxylus crassus - Volwassen vrouw

PSG 281 – Pterinoxylus crassus – Volwassen vrouw

PSG 281 - Pterinoxylus crassus - Volwassen man

PSG 281 – Pterinoxylus crassus – Volwassen man (foto: Tom Gay)

PSG 281 - Pterinoxylus crassus - Volwassen man

PSG 281 – Pterinoxylus crassus – Volwassen man (foto: Tom Gay)

Algemene verzorgingsfiche

  • Oorsprong: Antillen(Cariben)
  • Voedsel: Eucalyptus, hypericum, eik, tamme kastanje, beuk, Rhus typhina (fluweelboom)
  • Voortplanting: Seksueel
  • Incubatietijd eieren: 6 maanden
  • Uitkomstpercentage: 90%
  • Zorg voor de eieren: Matig vochtig en geventileerd houden op een geschikt substraat. (vermiculiet, cocopeat…)
  • Verzorging en Terrarium: Deze soort best huisvesten in een groot (minstens 50 cm hoog) en goed geventileerd terrarium, liefst van gaas, zoals bv een vlinderkooi. Vochtigheidsgraad: zo’n 50% is voldoende, of de gewone luchtvochtigheid binnenshuis. Bodem kan af en toe bevochtigd worden. Steeds zorgen voor vers voedsel en stevige, grote takken, waar ze zich goed aan kunnen vasthouden.
  • Tijd tot volwassenheid: Ongeveer 6 maanden
  • Interessante weetjes: Vrouwtjes spreiden bij verstoring soms minutenlang hun zwarte mini-vleugeltjes. Daarbij maken ze een opvallend luid krassend geluid, gelijkend op dat van Heteropteryx dilatata. Indrukwekkend… Mannetjes kunnen hetzelfde geluid maken, hoewel minder luid. Ze hebben grotere, zwart gestreepte vleugels, waarmee ze ook kunnen vliegen, maar doen dit uiterst zelden.
  • Moeilijkheidsgraad van 1 (makkelijk) tot 5 (zeer moeilijk): 4