PSG 258 – Parectatosoma mocquerysi

PSG 258 - Parectatosoma mocquerysi - Subvolwassen man

PSG 258 – Parectatosoma mocquerysi – Subvolwassen man

PSG 258 - Parectatosoma mocquerysi - Subvolwassen man

PSG 258 – Parectatosoma mocquerysi – Subvolwassen man

PSG 258 - Parectatosoma mocquerysi - Subvolwassen vrouw

PSG 258 – Parectatosoma mocquerysi – Subvolwassen vrouw

PSG 258 - Parectatosoma mocquerysi - Subvolwassen vrouw

PSG 258 – Parectatosoma mocquerysi – Subvolwassen vrouw

PSG 258 - Parectatosoma mocquerysi - Volwassen man

PSG 258 – Parectatosoma mocquerysi – Volwassen man

PSG 258 - Parectatosoma mocquerysi - Volwassen man

PSG 258 – Parectatosoma mocquerysi – Volwassen man

PSG 258 - Parectatosoma mocquerysi - Volwassen vrouw

PSG 258 – Parectatosoma mocquerysi – Volwassen vrouw

PSG 258 - Parectatosoma mocquerysi - Volwassen vrouw

PSG 258 – Parectatosoma mocquerysi – Volwassen vrouw

PSG 258 - Parectatosoma mocquerysi - Volwassen vrouw

PSG 258 – Parectatosoma mocquerysi – Volwassen vrouw

Algemene uitbreiding verzorgingsfiche volgt later!

 • Oorsprong: Madagascar
 • Voedsel: Rhus, Laurus nobilis, alle soorten hypericum (met een duidelijke voorkeur voor Rhus), Eucalyptus (enkel als noodvoer in de winter)
 • Grootte (zonder poten): mannetje 8-9 cm , vrouwtje 11 cm
 • Voortplanting: Seksueel
 • Incubatietijd eieren: 5-6 maanden
 • Zorg voor de eieren: Het vrouwtje is gewoonlijk al een maand of langer volwassen eer ze haar eerste eitjes legt. Ze heeft in de weken voorafgaand aan het eerste eitje een uitzonderlijke eetlust en haar achterlijf zwelt enorm op, zoals bij alle Heteroptegynae vrouwtjes in de eierleggende fase. Eenmaal het zover is, legt ze eitjes aan de lopende band en vrij talrijk. Het is aan te raden om een flinke laag cactus- of andere aarde op de bodem van het terrarium te voorzien, zodat het vrouwtje de eitjes met haar legboor in de aarde kan stoppen.De eitjes zijn donkerbruin tot zwart, ovaal en zo’n 4 à 5 mm groot. Je kan ze in of op de aarde van het terrarium laten liggen, maar omdat de uitwerpselen van deze soort vrij groot zijn, is er veel kans op schimmelvorming in de bak. Beter is ze te incuberen in een verlucht plastic doosje met vermiculiet. Deze methode werkt heel goed. Opvallend is nog dat de eitjes maandenlang en heel gespreid kunnen uitkomen. Niet te snel weggooien dus.
 • Verzorging en luchtvochtigheid: Deze soort is vrij makkelijk te houden en vereist geen speciale zorgen. Zorg wel voor voldoende luchtvochtigheid, oa door een laag vochtige aarde op de bodem. Dagelijks sproeien is aan te raden. Geef ze altijd ruim voldoende voedsel, het zijn grote eters.Over de subadulte dieren kan nog opgemerkt worden dat ze bijzonder kleurrijk zijn. Vaak verliezen ze deze kleuren bij het volwassen worden en krijgen ze dan een donkerbruine tot zwarte kleur, die hen ook beter camoufleert. Vooral de vrouwtjes doen daar hun voordeel mee, want zitten vaak op de grond.
 • Tijd tot volwassenheid: 5 maanden
 • Terrarium en ventilatie: Geef ze een ruim terrarium. Deze soort is vrij groot en in tegenstelling tot de meeste Heteroptegynae ook opvallend beweeglijk. Ze kunnen op korte tijd grote afstanden afleggen.Ventilatie via een deksel met gaatjes of via verluchtingsstroken is wenselijk.
 • Interessante weetjes: deze soort heeft 2 opvallende verdedigingsmechanismen (buiten hun camouflagekleuren).Ten eerste zullen de volwassen dieren (vooral de mannetjes) bij aanraking of verstoring een luid gesis en/of geratel voortbrengen, waarbij ze hun opvallende rode vleugeltjes waarschuwend uitspreiden. Dit doet sterk denken aan het gedrag van andere Heteroptegynae, zoals de Heteropteryx dilatata, maar is nog uitgesprokener. Soms lijkt hun geratel op het geluid dat een ratelslang produceert en geeft een zeker schrikeffect voor wie het onverwachts hoort.

  Ten tweede hebben de volwassen dieren nog een andere truc in petto om belagers af te schrikken. Ze kunnen namelijk een wittige vloeistof afscheiden die onder invloed van de lucht oxideert en een oranjerode kleur (gelijkend op henna) achterlaat op wie ze over zich heen krijgt. Deze kleurstof blijkt daarenboven ook zeer moeilijk te verwijderen en kan dagenlang op handen (of gezicht!) stand houden. Ervaring heeft geleerd dat de vloeistof niet alleen hardnekkig is, maar ook pijnlijk kan zijn wanneer het in bestaande wondjes terechtkomt.

  Het is voorzichtigheidshalve aan te raden na manipulatie van de dieren je handen te wassen of nog beter, preventief handschoenen te gebruiken. Probeer ook eens de dieren met zachtheid en rustige bewegingen te hanteren om dit soort reacties te vermijden.

 • Moeilijkheidsgraad van 1 (makkelijk) tot 5 (zeer moeilijk): 2